Wetgeving frisdrank
De aanduidingen ‘frisdrank’ en ‘limonade’ zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Gereserveerde Aanduidingen. De maximum toegelaten hoeveelheden kinine en cafeïne en de aanvullende etiketteringseisen voor frisdranken met een hoog cafeïnegehalte zijn gehandhaafd en opgenomen in artikel 11a van het Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen.

Statiegeld op PET-fles
Voor eenmalige flessen van kunststof met een inhoudsmaat van meer dan 1 liter bedraagt het statiegeld verplicht € 0,25 per fles. Het Afvalfonds Verpakkingen ziet toe op de naleving van deze verplichting. Meer informatie is te vinden op www.afvalfondsverpakkingen.nl. Stichting Retourverpakking Nederland exploiteert het nationaal dekkende inzamelsysteem voor eenmalige drankenverpakkingen met statiegeld. Alle producenten en importeurs van frisdranken en waters (dus ook eigenaren van Private Labels) kunnen aan dit inzamelsysteem deelnemen. Voor meer informatie zie www.retourverpakking.nl

Afvalbeheersbijdrage
Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Het tarief voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen bestaat per materiaalsoort uit twee delen:

  • De nettokosten die een materiaalsoort veroorzaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting; en

De algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval en het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Deze worden evenredig per kilogram over alle materiaalsoorten toegerekend. Voor meer informatie zie www.afvalfondsverpakkingen.nl.