Nederlanders drinken voldoende
In 2011 werd de meest recente Voedselconsumptiepeiling (VCP) uitgebracht. Dit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het Ministerie van VWS, geeft een goed beeld van de voedselconsumptie van Nederlanders. Er werd onder andere gekeken naar de consumptie van alcoholische en niet-alcoholische dranken, onder zowel kinderen als volwassenen. Daarnaast zijn de verschillen tussen geslacht, leeftijd, gewicht en Sociaal Economische Status in kaart gebracht. Deze uitkomsten bieden een belangrijke bron van informatie om meer inzicht te krijgen in de huidige drankenconsumptie in Nederland en dienen als toets van ons eigen beleid.

Uit de nieuwe VCP blijkt dat Nederlanders voldoende vocht drinken, gemiddeld 2,1 liter vocht per persoon per dag. Dit is inclusief alcohol. Zonder alcohol is het 1,9 liter. Koffie en thee worden het meest gedronken (674 ml, 33% van totale vochtinname), gevolgd door water (549 ml; 27%) en frisdrank (313 ml; 15%).

Klik hier voor de brochure: Drankenconsumptie in Nederland.

Variatie per leeftijd
Wat we drinken, verschilt per leeftijd. Warme dranken zoals thee en koffie zijn populair bij consumenten vanaf 30 jaar en frisdrank is vooral populair tot 39 jaar. De jongere generatie tot 20 jaar drinkt relatief meer zuiveldrank, siroop, water en frisdrank. Ook water is voor alle leeftijdsgroepen een belangrijke bron van vocht. Vruchtensap wordt door alle leeftijden ongeveer evenveel gedronken, gemiddeld een kwart glas per dag (68 ml). Siroop wordt vooral in de leeftijd van 7-11 jaar gedronken. De verschillen in consumptie van dranken naar inkomensklassen zijn klein.

Energie-inname
Gemiddeld is de energie-inname uit dranken 372 kcal per dag. Dit is 19% van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn van 2000 kcal. Zuiveldranken zijn de belangrijkste energieleverancier met gemiddeld 113 kcal per dag (6% van de GDA), gevolgd door alcoholische dranken (108 kcal/5% van de GDA per dag) en frisdranken (84 kcal/4% van de GDA per dag).

Frisdrank
Nederlanders drinken gemiddeld 313 ml frisdrank. Dit is omgerekend iets meer dan 1 glas. Ongeveer 1/3 van de consumptie van frisdranken is een light variant. Van de frisdranken is cola het meest populair. Frisdranken leveren gemiddeld 84 kcal per dag. Dit is 4,2% van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn van 2000 kcal.

Water
Nederlanders drinken gemiddeld 549 ml water per dag (excl. koffie en thee). Leidingwater is daarbij veruit het meest gedronken water. Van natuurlijk mineraal- en bronwater wordt ongeveer 72 ml per dag gedronken. In de leeftijdsgroep 20-29 jaar wordt het meeste water gedronken. Vanaf 12 jaar drinken Nederlanders gemiddeld tussen de 472-634 ml water per dag. Personen met overgewicht of obesitas drinken gemiddeld meer water dan personen met een gezond gewicht. Zowel personen met een hoge als een lage SES (Sociaal Economische Status) drinken iets meer water dan gemiddeld.

Vruchtensap
Gemiddeld wordt er 68 ml vruchtensap per dag gedronken. Sinaasappelsap is het meest gedronken sap. De meeste vruchtensap wordt gedronken in de groep 20-29 jaar, 76 ml per dag. Personen met een normaal gewicht drinken iets meer vruchtensappen dan gemiddeld. Mensen met obesitas daarentegen iets minder. Personen in de hoge SES-groep drinken meer vruchtensappen, de verschillen tussen de andere SES-groepen zijn klein.
Vruchtensappen leveren gemiddeld 30 kcal per dag. Dit is 1,5% van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn van 2000 kcal.

Siroop
Nederlanders drinken gemiddeld 16 ml onverdunde siroop per dag. Dit is ongeveer 0,8% van de totale drankenconsumptie. Siropen worden voornamelijk door kinderen van 7-11 jaar geconsumeerd. Vanaf 30 jaar wordt er weinig siroop gedronken. Siroop wordt iets meer gedronken door mensen met een normaal gewicht. Mensen met een lage SES drinken gemiddeld iets meer siroop, alhoewel de verschillen klein zijn.

Siropen leveren een bescheiden bijdrage aan de gemiddelde energie-inname, namelijk 13 kcal per dag. Dit is ongeveer 0,7% van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn van 2000 kcal.