‘Wet tegen frisdrank’ biedt geen oplossing tegen obesitas onder jongeren

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) wil graag reageren op het artikel uit het Algemeen Dagblad van maandag 19 augustus. Hierin roept Rob Oudkerk (lector leefstijlverandering bij Jongeren) op om ‘een wet tegen frisdranken’ in te stellen om daarmee obesitas bij jongeren tegen te gaan. Een ineffectieve maatregel volgens FWS, waarmee niet het probleem van obesitas wordt opgelost. 

Stabiele consumptiecijfers frisdranken, waters, sappen en siropen

Sector blijft innoveren o.a. op het gebied van smaken, portiegroottes en milieuvriendelijke verpakkingen

Vandaag publiceert de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) de consumptiecijfers 2012. De cijfers laten een constante lijn zien ten opzichte van voorgaande jaren. In het ene segment is een lichte stijging van de consumptie per hoofd van de Nederlandse bevolking te zien, en in een ander segment is een lichte daling waarneembaar. 
 

Voldoende natuurlijk mineraal- en bronwater voorkomt uitdroging door hoge temperaturen!

Kwaliteitsgarantie van bron tot consument

Frisdrank is niet ongezond

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) staat niet achter de berichten in media die zeggen dat light drank even ongezond is als frisdrank met suiker. Zowel light als suikerhoudende frisdranken zijn niet ongezond.

FWS reageert op bericht Foodwatch over verbieden energy shots

Vandaag heeft FoodWatch een bericht uitgebracht waarin zij oproepen energy shots te verbieden. De Nederlandse vereniging Fridranken, Waters, Sappen (FWS) vindt dit overbodig.

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen ondertekent handvest ‘Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’

Vandaag heeft de Nederlandse vereniging Frisranken, Waters, Sappen (FWS) het handvest ‘Gezonder Voedingsaanbod op Scholen’ ondertekend. Ze deed dit tijdens het FWS Zomerevent in De Mesdag Collectie te Den Haag. Met de ondertekening levert de FWS een belangrijke bijdrage aan een gezond voedingsaanbod op school. 

Meerdere oorzaken voor ontstaan nierstenen

Onderzoekers van het Brigham and Women's Hospital in Boston stellen dat ‘Frisdrank een verhoogde kans geeft op nierstenen’. Veel drinken zorgt er voor dat nierstenen niet worden gevormd, al is dit wel afhankelijk van wat we drinken. Koffie, thee en sinaasappelsap bijvoorbeeld verlagen de kans op nierstenen. Daarentegen kan, volgens de onderzoekers van het Hospital in Boston, een hoge consumptie van suikerrijke dranken juist vaker tot nierstenen leiden. 

Mineraal- en bronwaters bij top milieuvriendelijke producten

Natuurlijke mineraal- en bronwaters behoren tot de meest milieuvriendelijke voedingsmiddelen op de Nederlandse markt. Ze hebben een zeer lage CO2- en waterfootprint en aan de bron wordt nooit meer water gewonnen dan de hoeveelheid water dat jaarlijks op natuurlijke wijze wordt aangevuld.

Franse studie: Light-frisdranken vermeende oorzaak diabetes type II

Deze week is in de American Journal of Clinical Nutrition een Frans onderzoek gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat het drinken van suikerhoudende frisdranken en frisdranken gezoet met zoetstoffen, een verhoogde kans geven op het krijgen van diabetes type II. De studie hield geen rekening met andere voedingsfactoren en de auteurs geven duidelijk aan dat er geen causaal verband is gevonden.

FWS reageert op onjuistheden in artikel over light frisdranken

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) reageert graag op enkele punten uit het bericht “Nieuwe spotje Coca-Cola kaart obesitas aan: wij verkopen ook light frisdrank”. Deze punten bevatten feitelijke onjuistheden.  

1. Van frisdrank word je dik?