FWS aangenaam verrast met uitkomsten Amerikaans onderzoek: "Wie vruchtensap drinkt, eet ook gezonder"

Mensen die regelmatig vruchtensap drinken, hanteren een evenwichtiger voedingspatroon dan mensen  die geen vruchtensap drinken. Dat is de uitkomst van een grootschalig onderzoek in de Verenigde Staten. Hieruit blijkt  binnen alle onderzochte leeftijdgroepen – kleuters, kinderen, jongeren en volwassenen – dat wie vruchtensap drinkt, de algemene aanbevelingen ten aanzien van een gezond dieet beter in acht neemt  dan wie geen vruchtensap drinkt. Een aantal vruchtensapdrinkers kiest bijvoorbeeld vaker voor volkorenproducten en voor fruit en groenten.

Onafhankelijk onderzoek toont aan: "Verhoogde bloeddruk: anthocyanen kunnen het risico omlaag brengen"

Groenten en fruit zijn gezond, dat weet intussen iedereen – vooral dankzij de vele onderzoeken, die dit hebben aangetoond. Vaak wordt in deze  onderzoeken de gemiddelde groenten- en fruitconsumptie van de deelnemers afgezet tegen de frequentie waarmee bepaalde ziekten zich voordoen. Veel opstellers van deze onderzoeken vermoeden, dat secundaire plantenstoffen weleens verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor dit inderdaad dikwijls aangetroffen verband.

De FWS steunt de Wereld Water Dag 2011

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) steunt de Wereld Water Dag. Opgezet door de Verenigde Naties vindt deze dag jaarlijks plaats op 22 maart. Dit jaar staat de Wereld Water Dag in het teken van ´Water in de steden: de uitdagingen aangaan in verstedelijkte gebieden’.

Dankzij campagne stijgt de bekendheid blikrecycling met 10%

Door de voorlichtingscampagne over blikrecycling weten circa een half miljoen Nederlanders meer dat blik gerecycled wordt via het gewone afval. De bekendheid van het blikrecyclingproces is hiermee gestegen naar 56% binnen de campagnedoelgroep van 4,2 miljoen Nederlanders. Dit kwam naar voren in de evaluatie die werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Kringloop Blik (SKB) en Nedvang. De FWS is vertegenwoordigd in deze organisaties.

De FWS verheugd over gezamenlijk standpunt herziening etiketteringsvoorschriften

De FWS is verheugd dat de Europese lidstaten een gemeenschappelijk standpunt hebben bereikt over de herziening van de bestaande etiketteringsvoorschriften. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de uiteindelijke herziening van de etiketteringsvoorschriften. 

Amerikaanse overheid geeft stimulans tot drinken water en dranken met weinig of geen calorieën

Onlangs heeft de Amerikaanse departement voor “Health en Agriculture” de ‘2010 Dietary Guidelines for Americans’ gepresenteerd. In deze richtlijnen zijn meerdere aanbevelingen opgenomen tot het drinken van voldoende water, zoals deze:

Om een teveel aan calorie inname te voorkomen en een gezond gewicht te bevorderen, spoort de Amerikaanse overheid haar burgers aan voldoende water te drinken en (andere) dranken met weinig of geen calorieën.
  

Bob Grijpstra 'Ik fungeer zogezegd als de olie tussen radaren'

Bob Grijpstra nieuwe voorzitter vereniging Frisdranken, Waters, Sappen

NIEUWVEEN - Bob Grijpstra is de nieuwe voorzitter van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Hij neemt de functie over van Co Snijder, die het voorzitterschap vervulde sinds 1 januari 2006.

Bob Grijpstra nieuwe voorzitter Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen

Per 1 januari 2011 is de heer B.A. (Bob) Grijpstra benoemd tot voorzitter van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Hij neemt hiermee het voorzitterschap over van de heer J.A. (Co) Snijder. Laatstgenoemde heeft het voorzitterschap vervuld sinds 1 januari 2006.

Co Snijder nieuwe voorzitter Commissie Frisdranken en Waters

Per 1 januari 2011 is de heer J.A. (Co) Snijder benoemd tot voorzitter van de Commissie Frisdranken en Waters (CFW). Eerder al was hij vice-voorzitter van de CFW. De heer Snijder neemt het voorzitterschap over van de heer P.P. (Peter) van Stratum. Laatstgenoemde heeft het voorzitterschap vervuld sinds 1 januari 2000.

Nieuwe definitie reclame

Per 1 januari 2011 werken de Reclame Code Commissie (RCC) en het daarbij behorende College van Beroep (CvB) met een nieuwe definitie van reclame. Hierna geeft de FWS meer informatie.

Definitie
Het gaat om de navolgende definitie. Onder reclame wordt verstaan:

“iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten en/of denkbeelden door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten.”