Op 4 maart jl. publiceerde De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de Richtlijn voor de inname van vrije suikers door volwassenen en kinderen. Deze nieuwe richtlijn vervangt de voorgaande uit 2003. Toen was het voedingsadvies om niet meer dan 10 en% uit vrije suikers te halen. Niet meer dan 10 en% uit vrije suikers blijft in de nieuwe aanbevelingen bestaan, maar daarnaast is er het extra (conditionele) advies om de inname terug te brengen naar niet meer dan 5 en%.

 

Vrije suikers zijn door fabrikant en consument aan producten toegevoegde suikers en de van nature aanwezige suikers in honing, siroop, vruchtensap en vruchtenconcentraat. De van nature aanwezige suikers in fruit, groente en zuivelproducten vallen hier niet onder.

 

De WHO raadt een verminderde inname van vrije suikers aan tijdens de gehele levenscyclus. Ze noemen dit een sterke aanbeveling. Zowel kinderen als volwassenen zouden de inname van vrije suikers moeten beperken tot 10% van de totale energie-inname. Dit advies is gebaseerd op observationele studies gericht op tandcariës en niet op het voorkomen van overgewicht. De WHO stelt daarnaast voor om de inname van vrije suikers verder te beperken tot minder dan 5 en%. Deze richtlijn is gebaseerd op slechts drie ecologische studies, gericht op tandcariës, uit naoorlogs Japan (1959/1960). De WHO vindt zelf dat de wetenschappelijke onderbouwing van die aanbeveling beperkt is.

 

Experts aan het woord

Kenniscentrum suiker & voeding vroeg deskundigen — verschillende experts uit diverse werkvelden — om een eerste reactie.

Wat is bijvoorbeeld hun oordeel over de gevolgen voor de praktijk?

 

Prof.dr.ir. Gertjan Schaafsma“WHO Richtlijn voor inname van ‘vrije’ suikers, een ongenuanceerde visie met gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing”. De WHO voegt niets toe aan de reeds lang bestaande algemene opinie over verstandig gebruik van suikers en beveelt ongenuanceerd een norm aan zonder degelijke wetenschappelijke onderbouwing. Het staat de WHO uiteraard vrij een beleidsvisie te presenteren, waarin is opgenomen dat het verstandig is niet meer dan een bepaalde hoeveelheid vrije suikers in te nemen, maar praat dan niet over wetenschappelijke onderbouwing.

 

Prof.dr.ir. Frans Kok: ‘Het is een lastige richtlijn, want je ontneemt mensen wel veel plezier in het eten en drinken. ‘In ieder geval is de WHO niet direct gaan zitten op maximaal 5 en% vrije suikers, het is een extra advies. De richtlijn van 10 en% vraagt al om behoorlijke aanpassingen,’ zegt prof.dr.ir. Frans Kok.

 

Prof.dr. Fred Brouns: ‘Dat men eenzijdig roept ‘van suiker word je dik, dat doet de waarheid geweld aan.’ Een richtlijn om het aandeel vrije suikers terug te willen brengen naar 5 en% is onrealistisch vindt prof.dr. Fred Brouns. ‘Dat is een niveau dat niemand gaat halen. En mijn ervaring is dat onrealistische adviezen door niemand worden opgevolgd. Vrijwel iedereen weet dat een teveel aan suiker, vet of alcohol kan leiden tot overgewicht en obesitas. Maar er is geen bewijs dat suiker eenzijdig de oorzaak is van dat probleem. De consument zou door deze richtlijn kunnen denken alleen een vermindering van het gebruik van suiker, het probleem van een te hoog gewicht oplost. En dat is natuurlijk niet zo.’

 

Een uitgebreide reactie is te vinden op de website van het Kenniscentrum suiker & voeding

 

--------------------------------------

Bron: Kennis Centrum Suiker & Voeding: http://kenniscentrumsuiker.nl/nieuwe-who-richtlijn-vrije-suikers

.