Staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu zal voor de zomer laten weten of statiegeld op grote PET-flessen vanaf 2015 kan worden vrijgegeven. Hiervoor moet worden voldaan aan een aantal prestatiegaranties. 

Raymond Gianotten, directeur FWS: “De prestatiegaranties hebben allemaal te maken met verdere verduurzaming van verpakkingen in Nederland. Op dit moment stelt het  Afvalfonds een rapportage op over de prestatiegaranties. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zal uitgebreid onderzoeken of aan het behalen van de prestatiegaranties is voldaan. Uiteindelijk beoordeelt staatssecretaris Mansveld of de prestaties zijn behaald en het statiegeld op grote PET-flessen voor frisdranken en waters kan worden vrijgegeven. De FWS is vol vertrouwen dat de gevraagde prestaties worden gehaald.”

Raamakkoord verpakkingen
In 2012 hebben het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het verpakkend bedrijfsleven, met instemming van de Tweede Kamer, een ambitieus 10-jarig Raamakkoord afgesloten waarin de verduurzaming van verpakkingen in Nederland is geregeld. Een onderdeel van de overeenkomst is de vrijgave van statiegeld in 2015.

Lees hier enkele feiten over statiegeld.