RTL Nieuws berichtte vandaag dat op Prinsjesdag veranderingen worden aangekondigd in de verbruiksbelasting op frisdranken, waters en sappen. De belasting zou, volgens RTL Nieuws, worden vereenvoudigd en tevens worden verhoogd met 30 miljoen euro. De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is zeer teleurgesteld in deze mogelijke verhoging van 15 procent. In 2014 werd deze belasting ook al verhoogd met 40 procent, terwijl de overheid eerder aankondigde deze willekeurige belasting te gaan afschaffen.

Gat in begroting dichten 
Raymond Gianotten, directeur FWS reageert in RTL Nieuws: “Als dit bericht klopt dan is hier sprake van complete willekeur. De overheid heeft geld nodig en omdat het verhogen van een bestaande belasting makkelijker is dan een nieuwe introduceren wordt de verbruiksbelasting weer verhoogd om het gat in de begroting te dichten. Totaal onterecht en geheel willekeurig. Dit zou dan een verhoging van 15 procent betekenen, bovenop de verhoging van bijna 40 procent twee jaar geleden. Een lastenverzwaring voor bedrijfsleven en consument. Terwijl de overheid eerder in 2013 aankondigde om de belasting af te schaffen vanwege het ‘kleine, hinderlijke karakter’ en de moeilijke handhaafbaarheid. Onze producten zijn op deze manier vogelvrij. Dat is toch geen betrouwbaar overheidsbeleid?”

Belasting sappen en waters stijgt met bijna 85%
Gianotten vervolgt: “Als het klopt dat er ook sprake is van vereenvoudiging van de belasting, dan heeft dit enorme gevolgen voor de producten sappen en waters. Wanneer 1 tarief wordt gehanteerd dat 30 miljoen meer moet opbrengen, dan betekent dit een belastingverhoging van 85 procent op sappen en waters sinds eind 2013! Zeer onredelijk en willekeurig gekozen om het gat in de begroting te dichten. Dat kan toch niet goed worden gekeurd.”