Het statiegeldsysteem voor grote plastic frisdrankflessen blijft bestaan. Uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de verpakkingssector veel werk maakt van de milieubesparende afspraken, maar dat er nog steeds verpakkingen met PVC in de supermarkt liggen. Dit voldoet niet aan de voorwaarden voor het vrijgeven van statiegeld. Daarom handhaaft staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) het statiegeld. Daarnaast komt er een beloning voor het inleveren van kleine plastic flesjes en blikjes, bij de kassa hoeft hiervoor echter bij aankoop geen extra bedrag te worden betaald zoals bij statiegeld.

Namens het verpakkende bedrijfsleven licht Philip den Ouden de afspraken toe: “De afspraken over het verduurzamen van verpakkingen zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst Verpakkingen en deze loopt tot en met 2022. De voortgang wordt, zoals afgesproken, in 2017 geëvalueerd. Ook de ervaring die wordt opgedaan met het retourpremiesysteem worden in deze evaluatie meegenomen. Er zal dan worden gekeken hoe de uitwerking van de afspraken bijdraagt aan het doel voor een gesloten keten en een schoon milieu. Hierbij wordt gekeken of het stelsel van inzamelsystemen voor kunststof verpakkingsafval verbeterd kan worden met als doel het verlagen van de milieudruk, het vergroten van het gemak voor de consument en het verlagen van de systeemkosten. De inzet van het bedrijfsleven gaat onverminderd door.”

Kijk voor meer informatie op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu