Vandaag publiceerde de Gezondheidsraad de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding. De Gezondheidsraad is het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement als het gaat om gezondheid, in dit geval om voeding en gezondheid. Gerenommeerde wetenschappers zijn aan de Gezondheidsraad verbonden. Met de nieuwe richtlijnen Goede Voeding geeft de Gezondheidsraad de laatste stand van de wetenschap weer. ‘Drink zo min mogelijk suikerhoudende dranken’ is een van de conclusies in de richtlijnen. De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) gaat het advies verder bestuderen. Vervolgens wordt er gekeken of het huidige beleid moet worden aangescherpt, aangezien het afgelopen jaar nieuwe stappen zijn gezet.  

Gezamenlijke ambitie 2020
Afgelopen juni maakte de frisdrankindustrie hun gezamenlijke ambitie bekend om in 2020 tien procent minder calorieën via frisdranken op de markt te zetten, ten opzichte van het basisjaar 2012. Ze wil dit realiseren door middel van productinnovatie, meer marketinginspanningen op laag calorische dranken en kleinere verpakkingen. De ambitie is geformuleerd in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, dat begin 2014 door diverse partijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is ondertekend. Raymond Gianotten, directeur FWS: “De afgelopen jaren is al hard gewerkt aan productinnovatie. Naast suikerhoudende frisdranken biedt de frisdrankenindustrie een breed productportfolio met producten met minder suiker of helemaal geen suiker. Deze positieve ontwikkeling wordt de komende jaren verder voortgezet.”