Per 1 april 2012 treedt Raymond Gianotten (39) in dienst als directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Hij volgt hiermee de huidige directeur, Jouke Schat, op die na ruim 25 jaar inzet op 27 maart a.s. formeel afscheid zal nemen. Na zijn vertrek blijft de heer Schat nog aan als secretaris van de Commissie Frisdranken en Waters van het Productschap Dranken. 

Raymond Gianotten is goed bekend met de industrie voor Frisdranken, Waters en Sappen. Zo is hij geruime tijd werkzaam geweest voor de Nederlandse Frisdranken Industrie NFI (voorloper van de FWS) en vervult hij sinds 2007 de functie van directeur Stichting Retourverpakking Nederland (SRN). SRN verzorgt de afrekening van statiegeld van grote PET-flessen in Nederland. Ook na zijn benoeming tot directeur FWS blijft Raymond Gianotten als directeur verbonden aan SRN.   

Woord van de voorzitter
Bob Grijpstra, voorzitter FWS, over de komst van de nieuwe directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen: “De sector is vanwege zijn inzet, kennis en ervaring veel dank verschuldigd aan de vertrekkende directeur Jouke Schat. Ik ben dan ook verheugd dat we in Raymond Gianotten een goede opvolger hebben gevonden. Raymond heeft reeds veel ervaring opgedaan binnen de branche en beschikt over de juiste kennis en kunde om deze uitdagende baan het vereiste reliëf te geven.”