Op 19 januari jl. is er een artikel verschenen in de "The Independent" (Verenigd Koninkrijk), met als titel "Recente studie laat zien dat Diet Coke kan helpen gewicht te verliezen, stilletjes gefinancierd door Coca-Cola". Professor (Health Food Innovation) Fred Brouns reageert via Linkedin op dit artikel. Hij noemt het artikel een “prachtig voorbeeld van hoe de media goede wetenschap in diskrediet brengt en de consument met misinterpretaties confronteert”.  Zie zijn reactie hieronder. 

Artikel: De kop die de lading niet dekt!!
De suggestie wordt naar voren gebracht dat dit een waardeloze studie is, omdat een aantal van de auteurs een kleine vergoeding kregen voor hun werk. Deze vergoeding werd betaald door het International Life Science Institute. Er wordt ook gesteld dat het werk onzorgvuldig is gedaan. Ik zou deze uitingen categoriseren als SENSATION PRESS behorende tot de categorie van de "boulevard".

Betaald door de industrie? 
De suggestie dat de studie werd betaald door Coca Cola en Pepsi Cola is ongegrond. Het onderzoek waar we hier mee te maken hebben, is niet een interventie studie over de effecten van voeding/drankjes op gewichtsverlies, maar een evaluatie van alle momenteel beschikbare wetenschappelijke literatuur in de wereld over deze effecten. De studie is het werk van een panel van deskundigen bijeengeroepen door de International Life Science Institute in Brussel. Dat ILSI, naast de overheid subsidies, waaronder de EU-fondsen, ook fondsen van de industrie ontvangt, klopt. Daarover is altijd transparant gecommuniceerd. Deze omvatten Coca Cola en Pepsi Cola, Unilever, Nestlé, Danone, Ajinomoto, DSM en vele andere levensmiddelenbedrijven. 

In Nederland, net als in veel andere landen, zijn er strenge criteria voor het verkrijgen van overheidssubsidies voor onderzoek. Een daarvan is dat (in de meeste gevallen) publieke middelen gelijkelijk moeten zijn met de industrie fondsen. Is dat niet het geval, dan krijgt de wetenschapper de subsidie niet. Dus, de vraag is niet zozeer wie het project gefinancierd heeft, maar vooral "Is het werk van goede kwaliteit, transparant en zijn de conclusies gerechtvaardigd.

Wat zijn de studie feiten? 
Deze meta-analyse is een voorbeeld van goed afgeleverd werk uitgevoerd volgens de regels van de wetenschap. De conclusies zijn wetenschappelijk verantwoord en gerechtvaardigd op grond van wat nu bekend is. De resultaten van het werk van Rogers et al. zijn ook in overeenstemming met een andere meta-analyse, uitgevoerd door een andere onderzoeksgroep en in 2004 gepubliceerd in het toonaangevende Journal of Clinical Nutrition.

Conclusies uit de meta-analyse:
1) Dranken met niet-calorische zoetstoffen hebben hetzelfde effect op de energie-inname en het lichaamsgewicht, als drinkwater. 

2) Het selecteren van dranken met niet-calorische zoetstoffen in plaats van suiker, lijkt ook een positief effect te hebben op  andere keuzes in levensstijl die helpen een betere gewichtsbeheersing te bereiken.

Zie hier het volledige stuk van Fred Brouns op Linkedin.

 

Bron: