Invoering statiegeld op kleine plastic flessen

Vandaag is aangekondigd dat er vanaf 2021 ook statiegeld op kleine plastic flessen geheven zal worden. FWS vindt het logisch dat dit besluit nu genomen is. Consumenten worden zo gestimuleerd om flesjes in te leveren, waardoor het aantal flesjes in het zwerfafval vermindert en het schaarse aanbod van hoogwaardig gerecycled plastic wordt vergroot.

FWS doet mee aan ‘Help de Horeca’

Het zijn bijzondere tijden voor heel Nederland. We worden geconfronteerd met omstandigheden die nog nooit eerder hebben plaatsgevonden. In zulke tijden is het van het grootste belang dat we naast elkaar gaan staan. Daarom ondersteunt Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) het initiatief ‘Help de Horeca’.

Gezondere dranken steeds populairder, Millennials meest bewuste generatie

Het groeiende aanbod van frisse dranken met minder suiker gaat hand in hand met veranderend consumentengedrag. Vier op de vijf Nederlanders kiest wel eens bewust voor een light of zero drankje omdat er minder calorieën in zitten. Ruim de helft (54%) van de Nederlanders, die wel eens op het aantal calorieën in frisdranken let, geeft aan hier vaker op te letten dan twee jaar geleden. 51 procent van de Nederlanders zegt de laatste twee jaar meer water te zijn gaan drinken en 41 procent drinkt vaker water met een smaakje dan twee jaar geleden.

Reactie FWS op onderzoek in de British Medical Journal

Op 11 juli 2019 verscheen een artikel in de British Medical Journal (BMJ) over een mogelijk verband tussen de consumptie van suikerhoudende dranken en een verhoogd risico op kanker.

Taco Juriaanse nieuwe directeur FWS

Op vrijdag 15 maart start Taco Juriaanse als nieuwe directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Hij volgt daarmee Raymond Gianotten op, die deze rol bijna zeven jaar vervulde.

Raymond Gianotten vertrekt per 1 januari als directeur van FWS

Na bijna 7 jaar vertrekt Raymond Gianotten per 1 januari als directeur van FWS. Raymond blijft FWS de komende jaren ondersteunen met het statiegelddossier. Hij blijft ook directeur van Stichting Retourverpakking Nederland. Het bestuur van FWS is op zoek naar een opvolger en hoopt begin 2019 een nieuwe FWS-directeur aan te stellen.

Onzorgvuldig AD-artikel over energiedrank

Algemeen Dagblad heeft een artikel geschreven over vermeende effecten van energiedrank. Dit naar aanleiding van een nieuwsbericht dat enkele weken geleden al in Amerikaanse media is verschenen. De Universiteit van Texas liet studenten in één teug ruim 0,7 liter (“24 ounce”; dit staat nagenoeg gelijk aan drie reguliere Nederlandse verpakkingen) drinken, om vervolgens te stellen dat dit tot een vernauwing van bloedvaten leidt.

Frisdrankproducenten versnellen caloriereductie: -30% in 2025

Het aantal calorieën in producten van FWS-leden wordt opnieuw fors verder verlaagd: 25% minder (ten opzichte van 2012) in 2020 en zelfs 30% minder in 2025. Dit hebben de frisdrankproducenten aangekondigd in het kader van het vandaag gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord. Hiermee wordt de al langer succesvol ingezette caloriereductie in frisdranken versneld.

Ook op bron- en mineraalwater gaat BTW omhoog

Vandaag zijn in landelijke kranten betaalde advertenties verschenen waarin de kraanwaterindustrie oproept om hun producten uit te sluiten van de btw-verhoging die het kabinet voornemens is door te voeren voor álle producten en diensten die vallen onder het lage btw-tarief. Ten onrechte wordt hierbij de indruk gewekt dat de btw op bron- en mineraalwaters wordt verlaagd. Dit is onjuist en het tegenovergestelde is waar: ook op dit water wordt de btw verhoogd.

VWS, RIVM: relatief kleine groep jongeren drinkt te veel energiedrank

Aantal neemt af; producenten blijven zich inzetten voor verdere verkleining probleemgroep

Abonneren op RSS - Persberichten & standpunten FWS