De voorjaarsnota 2014 van het ministerie van Financiën laat zien dat de economie aantrekt. Mede daardoor zijn de overheidsfinanciën beter op orde dan vorig jaar bij de miljoenennota werd verwacht. Voor de FWS is dit aanleiding de overheid op te roepen de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2015 op te heffen. Dit is in lijn met haar eerdere aankondiging om de belasting af te schaffen vanwege het ‘kleine, hinderlijke karakter’ en demoeilijke handhaafbaarheid. Ook past afschaffing naadloos in het beleid van staatssecretaris Wiebes tot fiscale vereenvoudiging.

Eerlijk speelveld en behoud werkgelegenheid
Raymond Gianotten, directeur FWS, over afschaffing van de verbruiksbelasting: “De overheid gaf in 2012 aan de verbruiksbelasting te willen afschaffen omdat handhaving gecompliceerd is en onevenredig veel toezicht vereist. Bij import van dranken heeft de overheid nauwelijks instrumenten om te controleren of de belasting wordt afgedragen. Dit benadeelt Nederlandse producenten en zadelt de overheid op met hoge kosten vanwege het vele toezicht dat is vereist. Het is tijd dat de overheid haar toezegging uit 2012 nakomt en de belasting daadwerkelijk afschaft. Dit  zorgt voor een eerlijk speelveld en behoud van werkgelegenheid, in een sector die belangrijk is voor de Nederlandse economie.”