De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is zeer verbaasd over het voorstel van de regering in Groot-Brittannië voor de invoering van een belasting op suikerhoudende frisdranken. Raymond Gianotten, directeur FWS licht toe: “De achterliggende reden van de frisdrankenbelasting in de UK is de bestrijding van obesitas. Een complex probleem dat wij als sector ook zeer serieus nemen. Wij zijn echter geen voorstander van belasting op voedingsmiddelen. De effectiviteit van deze maatregel is nooit bewezen. FWS is voorstander van een brede aanpak waarbij de nadruk licht op voorlichting aan consumenten over een gezonde leefstijl, voldoende bewegen en een gevarieerd en gezond productaanbod. Binnen het voorstel uit de UK wordt ook nog eens  één enkel suikerhoudend product belast, terwijl de intake van suiker zich niet beperkt tot alleen frisdranken. Suiker wordt namelijk in tal van levensmiddelen verwerkt. Het is zeer onterecht om slechts één sector te laten opdraaien voor een breed maatschappelijk probleem.”  

Pak alle oorzaken van obesitas aan
Obesitas is een complex probleem. Experts zijn het er over eens dat de toename van obesitas diverse oorzaken heeft en voortkomt uit een onbalans tussen calorie-inname en verbruik. Er is een gecoördineerde aanpak nodig, waarin er wordt samengewerkt tussen overheid, levensmiddelenfabrikanten, gezondheidsorganisaties en de samenleving om alle oorzaken van obesitas aan te pakken. Het invoeren van een belasting op alleen frisdranken, is een te beperkt middel om het doel te bereiken. Tevens is er is nog te weinig wetenschappelijk onderzoek om te bewijzen dat fiscale maatregelen effect hebben op obesitas.

Ambitie frisdrankenindustrie
Frisdranken leveren slechts 4 procent van de dagelijkse calorie-inname. In 2015 heeft de frisdrankenindustrie de gezamenlijke ambitie bekend gemaakt om in 2020 tien procent minder calorieën via frisdranken op de markt te zetten. Veel individuele fabrikanten hebben de afgelopen jaren al goede stappen gezet om het aantal calorieën in frisdranken te verlagen, zoals het verlagen van het suikergehalte in frisdranken, het vervangen van suiker door zoetstoffen en de introductie van nieuwe lightproducten. Dit en bijvoorbeeld het aanbieden van kleinere verpakkingen, zijn slechts enkele voorbeelden hoe de frisdrankenindustrie in Nederland een bijdrage wil leveren aan het verminderen van de calorie-inname via frisdranken. Echter, om het probleem van obesitas aan te pakken, is een veel bredere aanpak nodig waarin ook de nadruk wordt gelegd op voorlichting over voeding en beweging. Maatregelen moeten dus breder worden ingezet in plaats van te focussen op slechts één productcategorie.

Verbruiksbelasting op frisdrank, mineraalwater en sappen
In Nederland is reeds sprake van een belasting op frisdranken, mineraalwaters en sappen. Deze zogeheten verbruiksbelasting, zou enkele jaren geleden worden afgeschaft, maar is sindsdien meerdere malen verhoogd om gaten in de begroting van de regering te dichten.