Vandaag verschijnt in het online tijdschrift Frontiers in Public Health een artikel waarin de onderzoekers waarschuwen dat de toenemende consumptie van energiedrankjes mogelijk slecht is voor de volksgezondheid, vooral bij jonge mensen. Het onderzoek is gebaseerd op een willekeurige selectie van onderzoeken die door de onderzoekers zelf relevant zijn bevonden, terwijl wetenschappelijke artikelen die tot andere conclusies leiden buiten het onderzoek zijn gehouden. Dit onderzoek geeft hierdoor geen compleet overzicht van de huidige stand van de wetenschap. En de conclusies geven daardoor ook een eenzijdig en vertekend beeld weer.

Consumptie
Het drinken van 1 glas energiedrank (250 ml) staat voor wat cafeïne betreft gelijk aan het drinken van 1 kopje filterkoffie (125 ml). Het Voedingscentrum adviseert jongeren in de leeftijd van 13-18 jaar een energiedrankje (250 ml) per dag te drinken. Het merendeel van de jongeren houdt zich hier prima aan.

Stappen industrie
Raymond Gianotten (directeur FWS): “FWS is voorstander van verantwoorde consumptie van energiedranken en heeft daarom een code voor de etikettering en marketing van energiedranken.  Leden van FWS ontwikkelen geen marketing activiteiten gericht op kinderen tot 16 jaar. Daarnaast hanteren zij voor energiedranken die meer dan 150 mg/l cafeine bevatten de volgende vermeldingen op het etiket: Hoog cafeïnegehalte / Niet aanbevolen voor kinderen en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven / Het cafeïnegehalte uitgedrukt in mg/100 ml / Consumeer met mate.
En de FWS leden gaan nog een stap verder. Producenten/importeurs van energiedranken zijn in het kader van hun individuele mvo beleid niet actief op middelbare scholen. In gesprekken met cateraars adviseren producenten/importeurs van energiedranken om energiedranken niet op te nemen in het assortiment.”