FWS publiceert explanimation over natuurlijk mineraal- en bronwater

Het drinken van natuurlijk mineraal- en bronwater past uitstekend in een duurzame levensstijl. Er wordt weleens getwijfeld aan de lage milieu impact van mineraal- en bronwater. Dit is onterecht blijkt uit de explanimation over natuurlijk mineraal- en bronwater, die de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) op de Dag van de Duurzaamheid heeft gepubliceerd.

Lage milieu impact
De explanimation geeft met sprekende voorbeelden de lage milieu impact van natuurlijk mineraal- en bronwater weer. Raymond Gianotten, directeur FWS, licht toe: “Veruit het meeste van ons natuurlijk mineraal- en bronwater komt uit Nederland of vlak over de grens in België. Dit maakt het een echt lokaal product. In Nederland drinken we het minste natuurlijk mineraal- en bronwater van heel Europa, namelijk gemiddeld 22 liter per persoon per jaar. Dit staat qua CO2 uitstoot gelijk aan slechts 22 kilometer autorijden. Daarnaast heeft de jaarlijkse consumptie van natuurlijk mineraal- en bronwater een waterfootprint die gelijk staat aan het eten van slechts vijf gram rundvlees per jaar. Het drinken van plat, licht-bruisend of bruisend natuurlijk mineraal- en bronwater past dus uitstekend in een duurzame levensstijl.”

Het enige van nature zuivere water
De explanimation laat tevens zien dat natuurlijk mineraal- en bronwater het enige van nature zuivere water is. Het is zo zuiver dat het direct drinkbaar is bij de bron. Hierdoor is chemische behandeling overbodig en zelfs bij wet verboden. Daarbij zijn de bronnen door de overheid erkend en het is bij wet verplicht deze bronnen streng te beschermen. Zie voor meer feiten en cijfers over natuurlijk mineraal- en bronwater de website www.feitenoverwater.nl