Reactie FWS op artikel van Alphons Geerlings in het FD van 27 september 2014 “We moeten onmiddellijk stoppen met het drinken van water uit flessen”

“Mineraal- en bronwater is een ander product dan leidingwater. Bronnen van mineraal- en bronwater zijn wettelijk streng beschermd. Hiermee wordt het unieke en van nature zuivere karakter van mineraal- en bronwater gewaarborgd”, zegt Raymond Gianotten, directeur FWS. Hij reageert hiermee op een artikel van Alphons Geerlings, waarin deze zich kritisch uitlaat over water uit flessen. De FWS wijst graag op enkele feitelijke onjuistheden in het artikel en wil enkele beweringen in de juiste context plaatsen.” 

Kwaliteit
Raymond Gianotten: “Ik deel de mening van de heer Geerlings dat de kwaliteit van het Nederlandse leidingwater goed is. Leidingwater en natuurlijk mineraalwater of  bronwater zijn echter verschillende producten. Zo is mineraal- en bronwater aan andere wettelijke regelgeving onderhevig dan leidingwater. De bronnen voor mineraal- en bronwater zijn (wettelijk) beschermd tegen vervuiling. Het water is hierdoor aan de bron van nature zuiver en hoeft daarom niet aan dezelfde regels voor zuivering te voldoen als leidingwater. Verder is chemische behandeling of desinfectie bij wet verboden en bottelen bij de bron is verplicht. In Nederland heeft het ministerie van VWS 13 bronnen erkend. Leidingwater daarentegen kan uit verschillende bronnen komen, variërend van oppervlaktewater (onder andere rivieren en kanalen etc.) en duinwater tot grondwater. Doordat het water uit verschillende bronnen met wisselende kwaliteit komt, moet leidingwater aan strenge drinkwater veiligheidseisen voldoen om veilig te zijn voor menselijke consumptie. Hiervoor is een breed scala aan behandelingen nodig. Zo heeft leidingwater maar liefst 65 controlepunten.” 

Milieu-impact
Raymond Gianotten: “De heer Geerlings gaat in zijn artikel tevens in op de milieu impact van mineraal- en bronwater. Ook hier wil ik nog op reageren. In Nederland wordt per hoofd van de bevolking zo’n 22 liter natuurlijk mineraal- en bronwater gedronken. In de ons omringende landen worden veel meer gedronken: Italië bijvoorbeeld (198 liter) en Duitsland (156 liter) en België (129 liter). Daarbij heeft de consumptie van natuurlijk mineraal- en bronwater een lage milieu-impact. Dit blijkt onder andere duidelijk uit de volgende vergelijkingen:

  • De CO2-uitstoot van de jaarlijkse consumptie per persoon (22 liter) staat gelijk aan slechts 22 kilometer autorijden (bron: onderzoek CE Delft 2009 en RDW.nl)
  • De totale jaarconsumptie per persoon, heeft een waterfootprint die gelijk is aan het eten van 5 gram (!) rundvlees per jaar (bron: Waterfootprint Network)

Ook is natuurlijk mineraal- en bronwater een lokaal product: vrijwel al het in Nederland verkochte water komt uit Nederland of vlak over de grens met België. Tot slot is het voor de FWS van belang dat een consument de vrije keuze heeft om voor een water te kiezen dat past bij zijn of haar levensstijl en zijn of haar drinkmoment, dit kan leidingwater zijn of natuurlijk mineraal en bronwater.”  

Zie voor alle feiten en cijfers over natuurlijk mineraal- en bronwaterdeze presentatie op de FWS website.