De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) is het niet eens met de uitspraken van hoogleraar sociale geneeskunde Mai Chin A Paw (VU Medisch Centrum) in het artikel ‘Stop verkoop frisdrank aan jong kind’  in het Nederlands Dagblad van 4 juni. Hierin pleit zij voor strengere regelgeving van frisdrankverkoop aan kinderen onder de 12 jaar. Haar boodschap is dat kinderen te veel zitten en te weinig bewegen, wat negatieve effecten heeft op hun gezondheid. FWS vindt dat ze met deze boodschap de kern van het probleem raakt: het gaat uiteindelijk om de balans tussen inname en verbruik van calorieën. Strengere regelgeving met betrekking tot frisdrankverkoop helpt obesitas niet terug te dringen.

Geen causaal verband tussen frisdrankconsumptie en obesitas
In Nederland wordt, zoals Mai Chin A Paw ook aangeeft, in Europees perspectief door jongeren gemiddeld genomen relatief veel frisdrank gedronken. De obesitas cijfers onder jongeren in Nederland behoren echter tot de laagste van Europa. Zo kent Griekenland veel hogere obesitas cijfers, terwijl daar veel minder frisdrank wordt gedronken. Dit toont aan dat er geen causaal verband is tussen frisdrankconsumptie en obesitas. De frisdrankconsumptie draagt bovendien voor slechts 4 procent bij aan de dagelijkse calorie-inname van de gemiddelde Europeaan. Experts van de World Health Organisation geven terecht aan dat obesitas een probleem is met diverse oorzaken en achtergronden, waarbij de essentie is dat er meer calorieën worden ingenomen dan er worden verbrand.

Geen frisdranken op basisscholen
Mai Chin A Paw pleit voor een einde aan verkoop van frisdranken op scholen. Op basisscholen zijn de producten van de leden van FWS echter al jaren helemaal niet meer aanwezig. Dit is onderdeel van de FWSgedragscode verantwoord gewicht. Hierin staan onder meer afspraken over meer variatie in het assortiment (frisdranken met en zonder calorieën), kleinere verpakkingen, vermelding van de energiewaarde per portie op het etiket, en het stimuleren van bewegen en sporten. Daarnaast ondertekende FWS in 2013 het Handvest Gezonder Voedingsaanbod op Scholen