De branchevereniging voor Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) heeft voedselveiligheid hoog in het vaandel staan. Met trots presenteert ze dan ook de nieuwe hygiënecode voor frisdranken, natuurlijke mineraal- en bronwaters. De code is formeel goedgekeurd door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en treedt op 1 april 2010 in werking.

In de nieuwe code zijn twee hygiënecodes geïntegreerd; de hygiënecode voor frisdranken en de hygiënecode natuurlijke mineraal- en bronwaters. Veel bedrijven die frisdrank produceren, zijn tegelijkertijd ook producent van natuurlijke mineraal- en bronwaters en vice versa. Het naleven van één gezamenlijke code is dan zeker zo efficiënt.

In navolging van afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven dienen hygiënecodes elke drie jaar te worden geëvalueerd en zonodig te worden herzien. De FWS heeft daartoe in 2007 het voortouw genomen. Door de nieuwe code aan te passen aan de Europese richtlijnen, voldoet deze aan nog strengere criteria. Elk bedrijf dat zich bezighoudt met levensmiddelen is in de nieuwe code verplicht een op Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) gebaseerd voedselveiligheidssysteem op te stellen. Op deze manier wordt de voedselveilige productie van levensmiddelen gedurende het productieproces geborgd. Een garantie die de FWS graag afgeeft.

Tot slot past de nieuwe code bij de veranderingen in de praktijk.