Op 26 januari 2017 organiseerden staatsecretaris Van Dam, minister Schippers, minister Ploumen en staatssecretaris Dijksma samen een Nationale Voedseltop om met het bedrijfsleven en andere betrokken partijen meerjarige afspraken te maken over de transitie van het voedselsysteem. Ook de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) was op de voedseltop uitgenodigd en directeur Raymond Gianotten heeft daar vanmiddag een aanscherping van het FWS-commitment in het Kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling bekend gemaakt. 

In 2015 al kondigde de frisdrankindustrie een reductie commitment aan in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. De frisdrank producenten willen daarmee een onderdeel zijn van de oplossing in de strijd tegen overgewicht en als industrie hun verantwoordelijkheid nemen. Het destijds aangekondigde streven was om het gemiddeld aantal calorieën via frisdranken per 100 ml per 2020 met 10% te verlagen, ten opzichte van het basisjaar 2012. Producenten zijn hier natuurlijk al langer mee bezig dan vanaf 2012. Al in de jaren tachtig werden de eerste light-dranken geïntroduceerd, omdat de consument hierom vroeg. Light en zero frisdranken zijn overigens ook echt light, ze bevatten geen of nagenoeg geen calorieën.

Raymond Gianotten, directeur FWS over het commitment tijdens de Voedseltop: “We liggen op koers. Het Nederlandse voorzitterschap in de EU en in het bijzonder de inspanningen van de minister van VWS voor een gezonder productaanbod in de EU, hebben de ontwikkelingen nationaal en internationaal in een stroomversnelling gebracht. Daarnaast zien wij dat de consument zich bewuster wordt van de keuze die hij kan maken en daar ook naar handelt. Onze branche blijft zichzelf uitdagen en verhoogt daarom het commitment voor de verlaging van calorieën uit frisdranken van 10 naar 15%.”

Om de doelstelling te halen, volgt de frisdrankenindustrie een drie sporen beleid:

1)   Productinnovatie voor frisdranken met minder calorieën (in bestaande en nieuwe producten). Het frisdrankassortiment is reeds erg gevarieerd en door te blijven innoveren op frisdrank met minder calorieën kan het aantal calorieën via frisdranken steeds verder worden verlaagd.

2)   Marketing en informatie inspanningen inzetten op laag calorische frisdranken (midcals, light en zero).

3)   Aanbieden van kleinere verpakkingen.

De frisdrank producenten verbinden zich met overtuiging aan de aangescherpte ambitie en willen zichzelf blijven uitdagen om het aanbod te verbeteren.