Den Haag, mei 2018 – Nederlandse producenten van frisdrank hebben in 2017 20% calorieën gereduceerd ten opzichte van 2012.

Dit is al dubbel zoveel als oorspronkelijk met het ministerie van VWS afgesproken en bovendien ook drie jaar eerder. Dit blijkt uit de meest recente monitoring van de verkoopcijfers over 2017. 

Akkoord Verbetering Productsamenstelling – minder kcal in frisdranken
In 2015 heeft de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afspraak gemaakt om het gemiddelde aantal kcal per 100ml in frisdrank te verlagen met 10% tussen 2012 en 2020. Al sinds de jaren ’80 en vooral de afgelopen jaren zijn tientallen light en zero varianten geïntroduceerd. Daarnaast wordt invulling aan het commitment gegeven door herformulering, kleinere verpakkingen en een veel intensievere promotie van light en zero frisdranken. Begin 2017 heeft de sector deze doelstelling uit eigen beweging verhoogd naar 15%.

Doelstelling FWS commitment ruimer en sneller bereikt: 20% reductie!
Al deze inspanningen werpen steeds duidelijker vruchten af. Raymond Gianotten, directeur FWS: “Uit de monitoring over 2017 is gebleken, dat inmiddels een verlaging is bereikt van 20%! Wij kunnen VWS hiermee laten zien dat de sector doet wat wordt afgesproken. Al ruim voor de einddatum van het akkoord is de doelstelling reeds ruimschoots, zelfs dubbel gehaald.”

Trend zet door bij voortzetting succesvolle Nederlandse aanpak
Gezien de toenemende vraag naar dranken met weinig of geen calorieën, in combinatie met de doorzettende productinnovatie, is het de verwachting dat de caloriereductie ook de komende jaren zal doorgaan. “Hiervoor is het wel belangrijk dat de ingezette en succesvol gebleken koers van samenwerking tussen bedrijven en overheden wordt voortgezet. Wij geloven daarom in een preventieakkoord en niet in eenzijdig opgelegde overheidsbemoeienis als een suikertaks”, aldus Gianotten.

Wegnemen misverstanden rond zoetstoffen
Uitdagingen zijn er nog zeker. Zo is het belangrijk om mispercepties rond het gebruik van zoetstoffen recht te zetten. Het gebruik van door alle officiële instanties veilig bevonden zoetstoffen, is een sleutel voor verdere caloriereductie. Gianotten: “De sector werkt aan goede voorlichting over zoetstoffen, maar hier ligt zeker ook een rol voor de overheid en gelieerde organisaties als het Voedingscentrum. Niet alleen belangrijk voor frisdrank (gemiddeld 4% van de totale calorie-inname), maar ook voor andere producten”.