De koepel voor de Europese levensmiddelenindustrie CIAA heeft op basis van cijfers van Eurostat een economisch bulletin opgesteld dat gericht is op de economische situatie van de Europese levensmiddelenindustrie.Dit bulletin wordt periodiek uitgebracht en geeft een overzicht van de economische ontwikkeling van de Europese levensmiddelenindustrie ten opzichte van de economische ontwikkeling van de gehele Europese industrie. De belangrijkste conclusies van dit eerste bulletin zijn de volgende.  

Laatste twee kwartalen van 2009 laten dalende lijnen zien
1. De productie van de Europese industrie daalde in het laatste deel van 2009. De Europese levensmiddelenindustrie was hier gemiddeld geen uitzondering op.
2. De lichte productiegroei van de Europese levensmiddelenindustrie in de eerste helft van 2009 kon niet doorgezet worden in de laatste helft van het jaar.
3. De producentenprijzen van voedingsmiddelen daalden in het derde en vierde kwartaal van 2009.
4. De werkgelegenheid binnen de levensmiddelenindustrie nam in het laatste kwartaal van 2009 af.
5. Zowel de import als export was in het derde kwartaal van 2009 lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. 
6. Energieprijzen laten een verschillend beeld zien: gasprijzen daalden terwijl electriciteitsprijzen stegen.
7. De prijzen van geïmporteerde producten daalden in het vierde kwartaal. De oorzaak hiervan lag in de dalende grondstofprijzen op de wereldmarkten.
Het economisch bulletin is in te zien op de website van de CIAA.