De aangekondigde belastingverhoging op waters, sappen en frisdranken werkt volgens de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) averechts. De beoogde financiële opbrengsten zullen uitblijven terwijl consumenten, supermarkten, horeca en producenten worden benadeeld. Daarbij is reeds in het belastingplan 2012 vastgelegd dat de belasting op waters, sappen en frisdranken per 1 januari 2013 zou verdwijnen. Hiermee kon het kabinet meer besparen dan de belasting zou opleveren. Nu is van besparingen geen sprake meer, terwijl de inkomsten wel achterblijven.

Raymond Gianotten, directeur van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS): “We zijn hoogst verbaasd dat in het Belastingplan 2014 een belastingverhoging op waters, sappen en frisdranken is opgenomen. Deze belasting zou juist per 1 januari 2013 verdwijnen, mede omdat dit een verkapte accijns is. Dat mag niet volgens Europese regels. Nu blijkt niet alleen dat deze belasting alsnog van kracht blijft maar dat hij ook nog eens wordt verhoogd. Dat is voor ons volledig onacceptabel en dat zullen we ook richting de  politiek duidelijk maken” 

De consument wordt weer de grens over gejaagd

Nederland is binnen de Europese Unie één van de weinige landen die belasting (én BTW) heft op waters, sappen en frisdranken. Hierdoor liggen deprijzen op dit moment al hoger dan in Duitsland. Door een stijging van de belasting op waters, sappen en frisdranken zullen deze verschillen nog groter worden, waardoor consumenten na brandstof, tabak en bier, ook hun waters, sappen en frisdranken over de grens gaan kopen.

Sector levert belangrijke bijdrage aan Nederlandse economie

De industrie voor waters, sappen en frisdranken levert met 3.700 directe banen en 88.000 indirecte banen een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Een verhoging van de belasting op waters, sappen en frisdranken kost afzet en werkgelegenheid bij producenten en toeleveranciers. industrie voor waters, sappen en frisdranken onevenredig benadeeld wordt.

Belasting benadeelt consumenten

Waters, sappen en frisdranken zijn vast onderdeel van het dagelijkse consumptiepatroon. Als deze dranken duurder worden betekent dat een achteruitgang in koopkracht. Consumenten moeten op dit moment juist gestimuleerd worden meer te besteden in plaats van minder.