Dinsdag 16 februari hebben het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) en de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) een infographic aangeboden aan de Tweede Kamer met daarin de resultaten en ambities in het verbeteren van de samenstelling van voedingsmiddelen. De infographic geeft een overzicht van wat er al is bereikt binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling en waar de komende tijd aan wordt gewerkt. 

Ambitie frisdrankenindustrie
In juni 2015 maakten de frisdrankproducenten (aangesloten bij FWS) haar gezamenlijke ambitie bekend om in 2020 tien procent minder calorieën via frisdranken op de markt te zetten, ten opzichte van het basisjaar 2012. Ze wil dit realiseren door middel van productinnovatie, meer marketinginspanningen op laag calorische dranken en kleinere verpakkingen. 

Raymond Gianotten, directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS), destijds over de ambitie van de leden van FWS in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling: “Veel individuele fabrikanten hebben de afgelopen jaren al goede stappen gezet om het aantal calorieën via frisdranken te verlagen, zoals minder suiker in frisdranken, suiker vervangen door zoetstoffen en de groei van de light-categorie. De eerste stappen zijn daarbij het makkelijkst, de vervolgstappen zijn over het algemeen moeilijker te behalen. Productontwikkeling bijvoorbeeld kost veel tijd en we willen niet op de kwaliteit inboeten. Alle betrokken partijen zetten zich echter voor de volle honderd procent in om de ambitie eind 2020 te behalen!”  

Akkoord Verbetering Productsamenstelling
De ambitie is geformuleerd in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling,dat begin 2014 door diverse partijen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is ondertekend. Het doel van het akkoord is de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker (calorieën) in producten te verlagen, zodat er een gezonder productaanbod ontstaat.