Frisnieuws - Alles over de verbruiksbelasting op frisdrank, water en sap

Belastingplan 2016
Op 12 november a.s. wordt in de Tweede Kamer gestemd over het Belastingplan 2016. Onderdeel hiervan is de aangekondigde verhoging van de verbruiksbelasting op frisdrank, verpakt water en sap met in totaal 30 miljoen euro. Een tweede verhoging in korte tijd. In 2014 werd de belasting namelijk al met 38 procent verhoogd. Een totaal willekeurige belasting waarvan de frisdrank-, mineraalwater- en sapbedrijven wederom de dupe zijn. In deze nieuwsbrief leest u alle feiten over deze verbruiksbelasting. 

Wat is verbruiksbelasting?
De verbruiksbelasting is een belasting die producenten en importeurs betalen over de frisdranken, verpakte waters en sappen die zij in Nederland verkopen. Er geldt op dit moment een tarief van 5,70 euro per hectoliter water en sap en een tarief van 7,59 euro per hectoliter frisdrank. Over andere niet–alcoholische dranken, zoals koffie en thee, hoeft geen belasting betaald te worden.

Hoe ziet de verhoging er in de praktijk uit?
In plaats van het lage tarief voor waters en sappen en het hoge tarief voor frisdrank, ligt er nu een voorstel om vanaf 1 januari 2016 één tarief van € 7,91 te hanteren voor frisdrank, waters en sappen. Met deze verhoging wil de overheid 30 miljoen euro extra ophalen. Dit is omgerekend een verhoging van 15 procent die bovenop de verhoging van 38 procent uit 2014 komt. Voor waters en sappen is de verbruiksbelasting deze periode zelfs verhoogd met maar liefst 91 procent!

Geen sprake van vereenvoudiging belasting
Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft aangegeven dat de huidige tarieven worden vervangen door één tarief omdat het lastig is onderscheid te maken tussen de verschillende dranken. FWS deelt deze opvatting niet. De betrokken bedrijven kunnen wel degelijk een onderscheid maken tussen de verschillende dranken, omdat de huidige wetgeving een duidelijke onderverdeling maakt. Het bedrijfsleven werkt al jarenlang met deze onderverdeling. Bovendien zijn de betrokken bedrijven zelf verantwoordelijk voor de correcte opgave van de verbruiksbelasting, niet de Belastingdienst. Deze aanpassing zal dan ook helemaal niet leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor de berokken bedrijven. Het tegendeel is eerder waar; de betrokken bedrijven worden door gelijktrekking van de tarieven namelijk gedwongen de systemen aan te passen. 

Regering kondigde in 2012 afschaffing aan
In het Belastingplan 2012 kondigde de regering aan de verbruiksbelasting per 2013 te schrappen omdat de belasting ‘klein en hinderlijk’ en moeilijk handhaafbaar is. De afschaffing is kort daarna helaas uitgesteld naar een ‘nader te bepalen moment bij koninklijk besluit’. Per 1 januari 2014 verhoogde de regering totaal onverwachts de verbruiksbelasting met liefst 38% om meer inkomsten voor de schatkist te generen.

Volstrekt willekeurige belastingverhoging
FWS is uitermate teleurgesteld dat de regering een nieuwe verhoging van de verbruiksbelasting voorstelt. Volgens Raymond Gianotten, directeur FWS, is er sprake van complete willekeur: “Dit is al de tweede keer in korte tijd dat de producenten van frisdrank, mineraalwater en sap het gat in de begroting moeten dichten door middel van een stijging van de verbruiksbelasting. Totaal onterecht en volstrekt willekeurig. En dat in een tijd waarin lastenverzwaring voorbij zou zijn. Nu wordt er weer één sector uitgekozen om de begroting sluitend te maken. De sector is op deze manier vogelvrij.” 

Verhoging tegenstrijdig met beleid VWS
In een brief aan de Tweede Kamer hebben tien gezondheidsorganisaties  bezwaar gemaakt tegen de voorgenomen aanpassing van de verbruiksbelasting, omdat deze niet valt te rijmen met het beleid van VWS. De frisdranksector heeft dit jaar in het kader van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling besloten om de hoeveelheid calorieën in hun producten te verlagen. Ook het ministerie van VWS is partij bij dit akkoord. Gianotten: “Aanpassing van de producten vergt tijd, inspanning en betrouwbaar overheidsbeleid. Het is daarom onbegrijpelijk dat de overheid juist nu heeft besloten de sector extra te belasten. We werken samen met de overheid aan de uitvoering van dit akkoord. Waarom we tegelijkertijd geconfronteerd worden met deze verhoging is ons dan ook een raadsel. De overheid zou geen belastingmaatregelen moeten nemen die noch maatschappelijk, noch bij de sector op draagvlak kunnen rekenen, controversieel zijn en de zaak compliceren in plaats van vereenvoudigen.” 

Belangrijke sector voor Nederlandse economie
De sector is goed voor 3.700 directe banen en 88.000 indirecte banen (Regioplan 2013). Frisdranken, waters, sappen en siropen worden namelijk veelal lokaal geproduceerd, onder andere door kleine en middelgrote (familie)bedrijven. Een verhoging van de verbruiksbelasting is niet alleen zeer nadelig voor consumenten, maar leidt ook tot een vermindering van de afzet en de werkgelegenheid bij producenten, toeleveranciers, supermarkten en horeca, onder andere door de grensoverschrijdende aankopen. Het verlies aan banen en omzet leidt op haar beurt weer tot een vermindering van de belastinginkomsten. Het steeds maar verhogen van de verbruiksbelasting werkt dus averechts. Raymond Gianotten: “Het is tijd dat de overheid haar toezegging uit 2012 nakomt en de belasting daadwerkelijk afschaft. Dit zorgt voor een eerlijk speelveld en behoud van werkgelegenheid, in een sector die belangrijk is voor de Nederlandse economie."