Frisse Dranken onderzoek 2019

Het groeiende aanbod van frisse dranken met minder suiker gaat hand in hand met veranderend consumentengedrag. Vier op de vijf Nederlanders kiest wel eens bewust voor een light of zero drankje omdat er minder calorieën in zitten. Ruim de helft (54%) van de Nederlanders, die wel eens op het aantal calorieën in frisdranken let, geeft aan hier vaker op te letten dan twee jaar geleden. 51 procent van de Nederlanders zegt de laatste twee jaar meer water te zijn gaan drinken en 41 procent drinkt vaker water met een smaakje dan twee jaar geleden.

Nationaal Wateronderzoek 2017

Het nationaal Waterdrankonderzoek 2017 is een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water.

Infographic commitment laagcalorische frisdranken op middelbare scholen

De Nederlandse frisdrankproducenten stoppen met de verkoop van de traditionele, suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. De implementatie is uiterlijk eind 2018 afgerond en vanaf dan zijn er op middelbare scholen, naast water, alleen nog laagcalorische en calorievrije frisdranken beschikbaar. 

Nationaal Frisdrankonderzoek 2017

Het nationaal Frisdrankonderzoek is een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank. 

Infographic feiten caloriereductie frisdrank

Producenten van frisdranken lopen voorop als het gaat om het reduceren van calorieën. Dit doen zij door middel van herformuleringen van bestaande frisdranken en nieuwe introducties. Bijgaande infographic visualiseert de belangrijkste ontwikkelingen.   

Nationaal Wateronderzoek 2016

Het nationaal Waterdrankonderzoek 2016 is een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water. 

Drankenconsumptie in Nederland

 In 2011 werd de meest recente Voedselconsumptiepeiling (VCP) uitgebracht. Dit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het Ministerie van VWS, geeft een goed beeld van de voedselconsumptie van Nederlanders. Lees verder in de PDF.

Drankenconsumptie in Nederland