VNO-NCW en MKB Nederland hebben in verschillende dossiers op hun website, duidelijk per thema alle informatie en afspraken op een rij gezet. Klik voor meer informatie op onderstaande links.

Uitstel belastingen

Werk en inkomen

Financiering 

Regels en veiligheid

Handel en economie

Bedrijven voor bedrijven

 

Fiscale en financiële maatregelen

 

Verzoek indienen voor uitstel van betaling van belastingschuld

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. U kunt hiervoor een verzoek indienen nadat u een aanslag hebt ontvangen. VNO-NCW geeft beknopt op hun website het proces weer voor het indienen van een verzoek voor uitstel van betaling en waar meer informatie te vinden is. 

Klik hier voor meer informatie.

 

Uitstel verbruiksbelasting

Op de website van de Belastingdienst/Douane staat vermeld dat bedrijven die kunnen aantonen dat zij door corona in de problemen zijn gekomen de mogelijkheid hebben om uitstel van betaling van verbruiksbelasting aan te vragen nadat een aanslag is ontvangen. Hiervoor kunnen zij een verzoek indienen bij de Douane. De Douane zegt ook coulant om te gaan met boetes en geen boetes op te leggen indien er geen sprake is van een overtreding, een misdrijf of grove schuld/opzet. Dan kunt u contact opnemen met het bedrijvencontactpunt van de Douane in uw regio. Voor uitstel van betaling kunt u een e-mail sturen naar douane.nederland.invordering@belastingdienst.nl. De Douane zal de situatie van elk bedrijf afzonderlijk beoordelen en kan hiervoor vragen om nadere informatie. De Douane geeft aan dat een bedrijf zelf moet aantonen dat een bedrijf problemen ondervindt als gevolg van de coronacrisis en zal met het betreffende bedrijf werken aan een goede oplossing binnen de geldende regelgeving.

 

Terugvragen verbruiksbelasting

 Het is de verwachting dat vanwege de sluiting van eet- en drinkgelegenheden grote hoeveelheden frisdrank, waters en sappen terug komen uit de markt. Indien drank vanuit de markt wordt teruggehaald waarover nog geen verbruiksbelastingaangifte is gedaan, dan kan dit worden wederingeslagen op de accijnsgoederenplaats (AGP) en hoeft hier geen verbruiksbelasting over betaald te worden. Indien drank wordt teruggehaald waarover al wel verbruiksbelasting is betaald, dan kan deze worden ingeslagen op de AGP en kan de  worden teruggevraagd. Het terughalen van drank uit de markt naar de AGP gebeurt al met regelmaat en een bedrijf kan de gebruikelijke procedure volgen. Indien er vragen zijn over de procedure, neem dan contact op met Raymon van der Palen via rvanderpalen@dranken.org.

 

Wat te doen met teruggekomen frisdrank, waters en sappen?

Voor de teruggekomen dranken zijn verschillende opties:

  1. Wederuitslaan (niet mogelijk indien de THT is verlopen)
  2. Lozen/vernietigen op de eigen AGP of op een AGP van een derde partij, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat gespecialiseerd is voedselrecycling. Bij lozing moet de milieuregelgeving/milieuvergunning in acht genomen worden.
  3. Indien mogelijk: recyclen voor andere doeleinden

­

 

Belastingdienst over uitstel belasting: bij uitstel van 3 maanden geen verklaring nodig

Bedrijven kunnen de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor alle aanslagen van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling waarin u aangeeft dat u door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, stopt zij met invorderingsmaatregelen. U krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen. Een verklaring van een derde deskundige is dus niet meer nodig bij uitstel van 3 maanden.

Mogelijk is een betalingsuitstel van 3 maanden voor u te kort. U kunt ook voor een langere periode uitstel aanvragen. De Belastingdienst vraagt u dan nog aanvullende informatie aan te leveren (eventueel verklaring van een derde deskundige). Hierover zal de Belastingdienst nog nadere informatie geven via de website. Het kabinet wil de administratieve lasten van het aanvragen van uitstel van betaling voor u zo beperkt mogelijk houden. Voor de eerste 3 maanden is dus geen verklaring van een derde deskundige nodig. Meer informatie waar u rekening mee moet houden wanneer u bijzonder uitstel van betaling wilt aanvragen, staat op de site van de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst

 

Uitstel voor betaling waterschapbelasting

Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel. Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil, en betalen hun facturen direct. Lees hier meer.

 

Kabinet maakt kader verruimde BMKB bekend

Eerder kondigde het kabinet aan de Borgstelling MKB (BMKB-regeling) te verruimen. Hiervoor is een nieuw toetsingskader vastgesteld. Met de BMKB-regeling staat de Nederlandse overheid borg voor kredieten die worden verstrekt aan MKB ondernemers. Door deze borgstelling wordt het voor MKB ondernemers eenvoudiger om krediet aan te trekken. De BMKB geeft een borgstelling van 90% op een borgstellingskrediet tot maximaal € 1,5 miljoen per onderneming, waarbij voor reguliere ondernemingen het borgstellingskrediet maximaal 50% van de totale lening mag bedragen. Per saldo staat de overheid dan dus voor 45% borg. In het nu toegevoegde ‘corona-luik’ worden borgstellingen gebracht voor bedrijven met een rekeningcourant-krediet en overbruggingskrediet met een looptijd van maximaal twee jaar die negatieve economische gevolgen ondervinden van het coronavirus. Het hogere borgstellingspercentage van per saldo 67,5% wordt gehanteerd.’ De verruiming geldt per terugwerkende kracht per 16 maart en eindigt op 1 april volgend jaar.

 De verruimde regeling is van toepassing op MKB-ondernemingen. Een MKB-onderneming is een onderneming die voldoet aan de volgende criteria: (a) maximaal 250 werknemers en (b) een jaaromzet van maximaal EUR 50 miljoen of een balanstotaal van maximaal EUR 43 miljoen. Ondernemingen die niet aan deze criteria voldoen, kunnen dus geen beroep doen op de BMKB-regeling. Wellicht kan de GO Financieringsregeling voor hen een uitkomst bieden.

 

Verzoek aan werkgevers: doe op tijd uw aangifte loonheffingen

De Belastingdienst vraagt werkgevers hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Juist nu, tijdens de coronacrisis. Want UWV heeft de gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)-regeling. Dit noodfonds is bedoeld om werkgevers met omzetverlies te compenseren. Zodat zij hun werknemers kunnen doorbetalen. Als UWV ook de meest actuele gegevens uit uw aangifte loonheffingen heeft, krijgt u als werkgever snel waar u recht op hebt. En uw werknemers die thuis komen te zitten, of ziek worden, ook.

De Belastingdienst doet dus een beroep op u om gewoon uw aangifte loonheffingen te doen. Maar u hoeft deze nog niet te betalen, als u uitstel van betaling aanvraagt.

Lees meer informatie via deze link van de Belastingdienst.

 

Uitstel voor betaling waterschapbelasting

Ondernemers die de waterschapbelastingen niet kunnen betalen vanwege de coronacrisis, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel. Verschillende waterschappen zetten de invordering van belastingen helemaal stil, en betalen hun facturen direct. Lees hier meer.

 

Rekentool over subsidie NOW

Sinds gisteren kunt u de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Hiermee krijgt u een voorschot op de loonkosten tot 90%. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen. De rekentool is hier te vinden.

Tags