Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Voor bedrijven zijn deze gevolgen ook duidelijk voelbaar. Wat kun je doen als je bedrijf direct of indirect wordt getroffen door coronavirus?  Hieronder vind je de meest relevante informatie per onderwerp. Tevens is er per thema ook een subpagina aangemaakt, waarop alle berichtgeving over dat onderwerp wordt bijgehouden. 

VNO-NCW en MKB Nederland hebben in verschillende dossiers op hun website, duidelijk per thema alle informatie en afspraken op een rij gezet. Klik voor meer informatie op onderstaande links.

- Uitstel belastingen

- Werk en inkomen

- Financiering 

- Regels en veiligheid

- Handel en economie

- Bedrijven voor bedrijven

 

Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Voor bedrijven zijn deze gevolgen ook duidelijk voelbaar. Wat kun je doen als je bedrijf direct of indirect wordt getroffen door coronavirus?  Hieronder vind je de meest relevante informatie per onderwerp. Tevens wordt per thema ook een subpagina aangemaakt, waarop alle berichtgeving over dat onderwerp wordt bijgehouden.

 

Fiscale en financiële maatregelen

Verzoek indienen voor uitstel van betaling van belastingschuld

Iedere ondernemer die door de coronacrisis in financiële problemen is gekomen, komt in aanmerking voor uitstel van betaling van zijn belastingschuld. Je kunt hiervoor een verzoek indienen nadat je een aanslag heeft ontvangen. VNO-NCW geeft beknopt op hun website het proces weer voor het indienen van een verzoek voor uitstel van betaling en waar meer informatie te vinden is. 

Klik hier voor meer informatie.

 

Uitstel accijnzen en verbruiksbelasting

Op de website van de Belastingdienst/Douane staat weergegeven dat bedrijven die kunnen aantonen dat zij door corona in de problemen zijn gekomen de mogelijkheid hebben om uitstel van betaling van accijnzen en verbruiksbelasting aan te vragen. Hiervoor kunnen zij een verzoek indienen bij de Douane. De Douane zegt ook coulant om te gaan met boetes en geen boetes op te leggen indien er geen sprake is van een overtreding, een misdrijf of grove schuld/opzet. Het bericht roept nog veel vragen, zoals wat de exacte voorwaarden zijn waaraan moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor uitstel en op welke manier een bedrijf kan aantonen dat problemen corona-gerelateerd zijn. Wij hebben de Douane om duidelijkheid gevraagd en de Douane probeert zo snel mogelijk nadere informatie te verstrekken.  

 

Terugvragen verbruiksbelasting

Het is de verwachting dat vanwege de sluiting van eet- en drinkgelegenheden grote hoeveelheden frisdrank, waters en sappen terug komen uit de markt. Indien drank vanuit de markt wordt teruggehaald waarover nog geen verbruiksbelastingaangifte is gedaan, dan kan dit worden wederingeslagen op de accijnsgoederenplaats (AGP) en hoeft hier geen verbruiksbelasting over betaald te worden. Indien drank wordt teruggehaald waarover al wel verbruiksbelasting is betaald, dan kan het worden ingeslagen op de AGP en kan de accijns worden teruggevraagd. Het terughalen van frisdrank, waters en sappenmarkt naar de AGP gebeurt al met regelmaat en een bedrijf kan de gebruikelijke procedure volgen. Indien er vragen zijn over de procedure, neem dan contact op met Raymon van der Palen via rvanderpalen@dranken.org.

Wat te doen met teruggekomen frisdrank, waters en sappen?

Voor het teruggekomen frisdrank, waters en sappen zijn verschillende opties:

  1. Wederuitslaan (niet mogelijk indien de THT is verlopen)
  2. Lozen/vernietigen op de eigen AGP of op een AGP van een derde partij, bijvoorbeeld bij een bedrijf dat gespecialiseerd is voedselrecycling. Bij lozing moet de milieuregelgeving/milieuvergunning in acht genomen worden.

­

 

Getroffen werkgevers kunnen betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel

Door de ontwikkelingen rondom het Corona-virus (COVID-19) heeft Pensioenfonds Detailhandel (waar het Beroepspensioenfonds Dranken in 2019 in op is gegaan) maatregelen genomen. Werkgevers die premies afdragen aan het Pensioenfonds Detailhandel en die tijdelijk minder, of geen pensioenpremie kunnen betalen, komen in aanmerking voor uitstel van betaling. Deze werkgevers kunnen een betalingsregeling treffen met Pensioenfonds Detailhandel. Bijvoorbeeld door de premiebetaling uit te stellen van 14 dagen naar zestig dagen. Neem daarvoor contact op met de Corona-desk van Pensioenfonds Detailhandel, bereikbaar via betalen@pensioenfondsdetailhandel.nl of tussen 9:00 en 17:00 via telefoonnummer 088-1168381. Bron: Pensioenfonds Detailhandel

Klik hier voor meer informatie over de fiscale en financiële maatregelen

 

Personeel & Organisatie

Verklaring van FWS over toegang tot kinderopvang

Specifiek voor COVID-19 is door de Rijksoverheid een lijst met cruciale beroepsgroepen opgesteld die de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die in deze beroepsgroep werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang.

Op deze lijst staat ook de voedselketen. Ook de frisdranksector is onderdeel van de brede voedselketen. Werknemers uit de voedselketen die zich bezighouden met productie en transport zijn benoemd als cruciale beroepsgroepen. Dat betekent dat zij een beroep mogen blijven doen op kinderopvang. Het kan voorkomen dat de kinderopvang transport -en productiemedewerkers binnen de frisdranksector niet erkent als cruciale beroepsgroep of om een verklaring vraagt. Indien deze transport -en productiemedewerkers problemen hebben met toegang tot de kinderopvang, dan kunnen leden bij FWS een verklaring opvragen waarin staat dat zij tot de cruciale beroepsgroepen behoren en dus recht hebben op kinderopvang. Voor deze verklaring kunnen jullie mailen naar rvanderpalen@dranken.org.  


Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). De overige 10% dient te worden betaald door de werkgever. UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarden zijn dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Mogelijk wordt er om aanvullende informatie gevraagd. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Meer informatie over de regeling is hier te vinden.  

Antwoorden op veel gestelde vragen staan op de website van het UWV. Wanneer werkgevers toch nog vragen hebben, kunnen ze op werkdagen bellen met UWV Telefoon NOW. Op 6 en 7 april zijn ze langer open. UWV Telefoon NOW is dan van 8:00 tot 19:00 bereikbaar via 088 - 898 20 04

Klik hier voor meer informatie over personeel & organisatie

Rekentool over subsidie NOW

Sinds gisteren kunt u de tijdelijke noodmaatregel overbrugging behoud werkgelegenheid (NOW) aanvragen. Hiermee krijgt u een voorschot op de loonkosten tot 90%. Het voorschot is gebaseerd op de lonen die u in januari van dit jaar heeft uitbetaald en de verwachte omzetdaling gedurende drie kalendermaanden. Met de NOW-rekentool van de Algemene Werkgevers Vereniging Nederland (AWVN) krijgt u direct inzicht in de hoogte van de voorlopige subsidie, het voorschot en de maandelijkse termijnen. De rekentool is hier te vinden.

 

Logistiek & transport

Realtime overzicht wachttijden grens en Green lanes voor vrachtautoverkeer

Het medium Sixfold geeft aan de hand van real-time data aan hoe lang de wachttijden voor goederentransport bij de verschillende grensovergangen in Europa zijn.

Om aan die files een eind te maken heeft de Europese Commissie (EC) een aantal aanbevelingen gedaan aan de lidstaten om internationaal vrachtautoverkeer soepeler te laten lopen. EC-voorzitter Ursula van der Leyen gaf aan dat het van groot belang is dat er flexibel met de ingestelde grenscontroles wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door zogenoemde Green Lanes te creëren waar vrachtverkeer kan passeren.

Green Lanes is de benaming voor een aantal maatregelen om vrachtauto's sneller de grens te kunnen laten passeren. Deze maatregelen maken het bijvoorbeeld mogelijk gezondheidscontroles op chauffeurs na de grens uit te voeren: op het eerste parkeerterrein in de lidstaat van bestemming. De richtlijnen voor de Green Lanes zijn als volgt:

-      Er mogen geen wachttijden bij de grensovergangen zijn van langer dan een kwartier.
-      Alle vrachtauto's moeten van de Green Lanes gebruikmaken en alle goederen dus ook.
-      Grenscontroles moeten beperkt worden tot het strikt noodzakelijke.
-      Een rijbewijs, paspoort en eventueel een standaardformulier ingevuld door de werkgever volstraat om gebruik te kunnen maken van een Green Lane. Deze documenten mogen ook digitaal worden aangeleverd.
-      De Europese Commissie heeft een standaarddocument (hierte lezen) opgesteld voor internationale transportmedewerkers. Dit kan desgewenst bij de grens overgelegd worden.

Geen quarantaineregels

Daarnaast doet de Europese Commissie een aantal andere aanbevelingen om de doorstroom van goederen goed te laten lopen:

-      Als de chauffeur geen ziekteverschijnselen heeft, mag hij zonder problemen de grens oversteken en kunnen er geen quarantaineregels van toepassing zijn.
-      Sanitaire voorzieningen en restaurants moeten beschikbaar zijn voor chauffeurs.
-      Transport moet worden erkend als prioritaire sector om aanspraak te kunnen maken op beschermend materiaal en desinfectiemiddelen.

Klik hier voor meer informatie over logistiek & transport

Klik hier voor meer informatie over initiatieven uit de sector

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste instanties

Tags