Het coronavirus heeft een enorme impact op de maatschappij. Voor bedrijven zijn deze gevolgen ook duidelijk voelbaar. Wat kun je doen als je bedrijf direct of indirect wordt getroffen door het coronavirus?  Hieronder vind je de meest relevante informatie per onderwerp.

Actuele informatie over de maatregelen die de overheid in samenwerking met andere organisaties neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken is te lezen op de website van de Rijksoverheid. Naast een overzicht van veelgestelde vragen opgesteld voor werkgevers en werknemers, alsmede een overzicht van financiële regelingen, zijn ook de brieven over dit onderwerp te raadplegen die naar de Tweede Kamer zijn verstuurd te raadplegen.

Er staat tevens veel relevante informatie op de websites van VNO-NCW en MKB Nederland. Zie de links hieronder aangegeven.

- Uitstel belastingen

- Werk en inkomen

- Financiering 

- Regels en veiligheid

- Handel en economie

- Bedrijven voor bedrijven

 

Fiscale en financiële maatregelen

Coronacalculator 2.0 gepubliceerd

VNO-NCW en MKB Nederland hebben hun Coronacalculator aangepast. Zo is onder andere de NOW 2.0-regeling aangevuld. Op www.coronacalculator.nl hebben VNO-NCW en MKB-Nederland alle geldende steunmaatregelen overzichtelijk op één website geplaatst. Per regeling kunnen ondernemers berekenen wat de hoogte is van relevante tegemoetkomingen. Ook krijgen zij eenvoudig en direct inzicht in het effect van de regelingen op hun financiële positie.

Nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het kabinet neemt zes nieuwe belastingmaatregelen om met name ondernemers meer financiële ruimte te geven. Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan. Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Door de maatregelen komen er dit jaar tijdelijk ruim 4 miljard euro minder belastinginkomsten binnen, die volgend jaar alweer grotendeels terug worden verwacht. Lees de maatregelen hier

Corona Overbruggingslening (COL) voor Startups en Scale-ups

Vanaf 29 april kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. Het kabinet stelt hiervoor 100 miljoen euro beschikbaar. Meer informatie lees je hier.

 

Personeel & Organisatie

Bekijk de laatste updates over de onderwerpen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO), op het dossier ‘Werk en inkomen’ van VNO-NCW en MKB Nederland. Ook het dossier ‘Regels en veiligheid’ biedt nuttige informatie over de huidige maatregelen.

NOW 2.0 gepubliceerd, aanvragen vanaf 6 juli

De Rijksoverheid heeft op 25 juni de inhoud van de NOW 2.0 regeling (looptijd 1 juni tot 1 oktober) gepubliceerd. Werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20%) kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen.

De regels voor ‘binnen’ per 1 juli

Nog steeds geldt het de maatregel: Werk zoveel mogelijk thuis. Mocht er toch naar de werkvloer worden gegaan dan is het verzoek om In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, met iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand. De regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst. Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.

Werk en vervoer

Ook na de versoepeling van de maatregelen na 1 juli worden werkgevers gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en als reizen toch nodig is de werktijden aan te passen. Als er toch gekozen wordt om naar de werkvloer af te reizen middels carpoolen wordt geadviseerd om de inzittenden een mondkapje te laten dragen als ze niet tot één huishouden behoren.

Met het openbaar vervoer is het weer toegestaan om niet essentiële reizen te maken, wel wordt gevraagd om de spits zoveel mogelijk te mijden en is het nog steeds verplicht een niet-medisch mondkapje te dragen. » Lees meer

 

Handel & Economie

Alle relevante informatie over handel en economie

In het dossier Corona & handel en economie van vind je informatie over internationale handel, binnen en buiten de EU. Dit keer zijn er updates over ontwikkelingen in de VS, China en Duitsland » Lees meer

Check het dossier op de website van VNO NCW.

RVO: internationaal zakendoen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het internationale netwerk van ambassades en consulaten-generaal voor een aantal landen een lijst met veelgestelde vragen opgesteld over het coronavirus en het effect op internationaal zakendoen met de volgende landen: België, Canada, China, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, Singapore, Spanje, Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea.

IRU over corona

Op de website van de International Road Union (IRU) is de laatste informatie per land in een pdf te vinden wat betreft afsluitingen en verboden.

Evenementen: per 1 juli

Het algemene verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen wordt per 1 juli opgeheven. Het is aan de lokale autoriteiten om te bepalen of organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter in kunnen richten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan. De procedure voor het aanvragen van een vergunning kost tijd en het zal dus een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn. » Lees meer

Tags