Soorten

Er zijn twee soorten water: water dat geschikt is om in natuurlijke staat te drinken en water dat bewerkt moeten worden om er drinkwater van te maken. Het onbewerkte water kan worden onderverdeeld in natuurlijke mineraal- en bronwaters. Bewerkt water kan worden onderverdeeld in leidingwater, soda- en spuitwater, tafelwater en watercoolerwater. De FWS behartigt met name de belangen van de natuurlijke mineraal- en bronwaters.

Natuurlijke mineraal- en bronwater
Natuurlijke mineraal- en bronwaters zijn onbewerkte van nature zuivere waters uit een natuurlijke onderaardse bron. Dit water is afkomstig van water dat in de grond zakt. Dat kan bijvoorbeeld regenwater zijn, maar ook grondwater of gesmolten sneeuw. Op zijn lange tocht door de verschillende aardlagen neemt het water veel mineralen en andere nuttige stoffen op. Hierdoor krijgt het zijn unieke smaak en samenstelling. Klei-, zand-, en andere aardlagen zuiveren het water. Dit natuurlijke proces duurt soms eeuwen. Uiteindelijk verzamelt het water zich in bronnen die meestal honderden meters diep liggen.

Bronwater
Bronwater moet aan vrijwel dezelfde wettelijke eisen voldoen als natuurlijk mineraalwater. Maar het hoeft in Nederland niet (in tegenstelling tot natuurlijk mineraalwater) direct aan de bron te worden afgevuld. Bronwaters mogen bijvoorbeeld per tankwagen worden vervoerd naar een bottelarij. Verder mogen bronwaters geen claims voeren als 'geschikt voor een zoutarm dieet'.

Bewerkte waters
Bewerkte waters zijn van nature niet geschikt voor consumptie. Daarom worden ze bewerkt.

Leidingwater
Leidingwater komt uit de bodem (grondwater of soms diepere waterlagen) of uit meren, rivieren en kanalen (oppervlaktewater). Meestal krijgt leidingwater een chemische en/of bacteriologische behandeling om het geschikt te maken voor consumptie.

Soda- en spuitwater
Soda- en spuitwater is al dan niet behandeld (leiding)water, waaraan koolzuur en eventueel mineralen (natriumcarbonaat) zijn toegevoegd.

Tafelwater
Aan tafelwater worden geen andere eisen gesteld dan aan leidingwater. Er bestaat geen wettelijke definitie voor deze categorie.

Watercoolerwater
Water uit een watercooler is al dan niet behandeld (leiding)water dat via een koelinstallatie wordt aangeboden. Soms wordt het water ook warm aangeboden. Een enkele keer is het water uit deze coolers bronwater of natuurlijk mineraalwater.